Recyling installaties

Hieronder vindt u een selectie van onze recyling installaties. Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij denken graag met u mee.

Recyling installaties

Tijdens het reinigen van bijvoorbeeld de menger of de truckmixers ontstaat een grote hoeveelheid spoelwater verontreinigd met reststoffen (zand, grind en cement). Door dit verontreinigde spoelwater door een scheidingsinstallatie te voeren worden de grove stoffen zoals zand en grind gescheiden van het water-cement mengsel. Zand en grind kunnen direct teruggevoerd worden in de betonproductie, terwijl het cementwater wordt opgeslagen in een put of tank waar het in beweging wordt gehouden door een roerwerk. Al naar gelang kan dit cementwater worden hergebruikt als spoelwater of, na het eventueel meten van het cementgehalte, worden teruggevoerd in het betonproductieproces.

Wij leveren onder andere Ecofrog recycling installaties die het resultaat zijn van jarenlange ontwikkeling. De uitwasunit met een dubbele ruime waskamer, traag draaiend schoepenrad en trilgoot, scheidt de beton in aggregaten en cementwater. Door het ontbreken van sneldraaiende onderdelen is de installatie onderhoudsarm. Voor het uitwassen van betonpompen en/of de toevoer van reinigingswater in vloergoten kan de installatie uitgebreid worden met een scheprad. Bij overschot aan grijs water kan de installatie uitgebreid worden met een indikker, decantatiesilo en filterpers.