Van de Beeten BV

Mobiele continu menginstallatie voor het vervaardigen van granulaire producten.

Van de Beeten BV

Van de Beeten BV is gespecialiseerd in grondverzet en transport, aanleg van onder- en bovengrondse infra, aanleg eerste klas bodems voor de hippische sector, cultuurtechnische werken, leveranties van primaire en secundaire bouwstoffen, containerverhuur en de aanleg van exclusieve tuinen en vijvers.

De opdracht
Eind 2019 zijn wij door Van de Beeten benaderd om een aanbieding te maken voor een mobiele continu menginstallatie voor het vervaardigen van granulaire producten voor infra- en bouwprojecten. Tijdens het eerste gesprek is de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat de installatie met eigen materieel verplaatst en opgebouwd moest kunnen worden. Tijdens de engineeringsfase is de klant nauw betrokken geweest hetgeen heeft geresulteerd in een installatie met een hoog afwerkingsniveau, een capaciteit van 300 ton/uur en die te verplaatsen is met vier vrachtwagens. De complete installatie is opgebouwd in onze bedrijfshal en uitvoerig getest. Eind november 2020 is de installatie uitgeleverd aan de klant, opgebouwd en direct volop in productie gegaan.